Rimvydas Budrys

 

Rimvydas Budrys – vienas iš Lietuvos Humanistinės psichologijos asociacijos (LHPA) steigėjų 1991 metais. Buvo renkamas LHPA prezidentu 1994-1995 ir 2012-2013 metų kadencijoms. Buvo daugelyje LHPA Valdybų jos nariu. Nuo 2011 metų LHPA garbės narys. Nuo 2014 metų pasitraukė iš aktyvios LHPA organizacinės veiklos ir dabar užsiima tik LHPA saito tvarkymu.

Per LHPA gyvavimo laikotarpį organizavo tradicinius mitinio patyrimo seminarus, tarpkultūrinės psichologijos ir kitokios realybės simpoziumus, kurie nuo 1992 metų vykdavo rudenį Palangoje ir Šventojoje. Paskutinis iš jų įvyko 2015 metais. Nuo 2010 metų organizavo ir pravedė tradicines tylos grupes, kurios vykdavo pavasarį Palangoje. Paskutinė iš jų įvyko 2018 metais balandžio mėnesį. Buvo vienas iš LHPA vasaros stovyklų iniciatorių 1993 metais, o vėliau organizatoriumi iki 2000 metų, kol jos vykdavo prie Siesarčio ežero Molėtų rajone. Dalyvavo ir skaitė pranešimus daugelyje LHPA konferencijų Vilniuje ir Kaune. Vedė LHPA organizuotas grupines supervizijas Kaune 1996-2000 metais ir Klaipėdoje 2000-2006 metais. Kartu su Leonu Judelevičiumi 1992-1998 metais organizavo ir vedė LHPA kasmetines sapnų aiškinimosi grupes Vilniuje. Buvo vienas iš Viktoro Kagano (Vokietija) profesinių LHPA grupinių supervizijų Vilniuje organizatorius 2012-2017 metais. Kartu su Inga Betuža-Bertuža 2013-2015 metais organizavo ir pravedė kelis meno terapijos plenerus Palangoje ir Paberžėje. 2012-2016 metais organizavo ir pravedė kelis video filmų kūrimo praktinius seminarus, kurių metu buvo sukurti originalūs darbai.

Rimvydas Budrys (Palanga) 1984 metais baigė psichologiją Vilniaus Universitete. Nuo 1987 metų iki 1998 metų dirbo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje psichologų grupės vadovu. Tuo pačiu metu dirbo Klaipėdos Universiteto Psichologijos katedroje dėstytoju antraeilėse pareigose. 1996 metais buvo vienas iš Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto (HEPI) steigėjų, kuriame nuo 1998 metų pradėjo dirbti HEPI direktoriaus pavaduotoju ir vienu iš dėstytojų. Jame dirba iki šiol.

Profesionalioje psichologijos veikloje yra sukūręs autorinę metodologiją mitinio patyrimo grupėms, kurias nuo 1992 metų praveda ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Pabaltijo šalyse, Rusijoje, Ukrainoje ir Kazakstane. Be to yra sukūręs originalų psicho-geografinį modelį, kuris yra taikomas tarpkultūrinės psichologijos seminaruose. Nuo 2000 metų yra oficialus supervizorius Centrinės Rusijos NLP (neurolingvistinio programavimo ) kasmetiniame festivalyje, kuris vyksta Ivanove (Rusija).

Per daugelį metų yra sukaupęs daug įdomios ir vertingos medžiagos, kuri talpinama šiame personaliniame LHPA saito puslapyje.

Tekstai ir video įrašai lietuvių kalba talpinami lietuviškoje puslapio dalyje, o rusų kalba atitinkamai rusiškame puslapyje. Tekstai anglų kalba bus talpinami LHPA saito bendrame angliškame puslapyje. Dalis medžiagos bus dubliuojama ir pagrindiniuose LHPA saito puslapiuose pagal atitinkamas kalbas.

Taip pat šiame personaliniame LHPA saito puslapyje bus talpinama einamoji Rimvydo Budrio informacija apie jo artimiausius renginius, kuriuos jis organizuoja arba kuriuose dalyvauja kaip vadovas.